E-Mobilite İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması

2023

Başvurular: 17 Temmuz - 1 Ekim 2023
Seçilen Projelerin Sunumu ve Ödül Töreni: 4 Kasım 2023

Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı ve Konferansı

YARIŞMANIN AMACI

“Dönüşüm” son 10 yılın en sihirli kelimesi olabilir. Dönüşüm sürecinde yeni şirketler yeni fikirlerden doğuyor. Bu şirketlere kısaca start-up şirketleri deniyor. Genellikle bir ihtiyaca çözüm sunan teknolojik yeniliklerden besleniyorlar ve çok hızlı büyüyebiliyorlar. Ancak inovatif fikirler her zaman yeni şirketler kurulmasına yetecek şartları oluşturmayabiliyor. Böylesi bir durumda bu fikirler yok olup gidebiliyor. Otomotiv sektöründe de dönüşüm içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli olanlara doğru hızlı bir şekilde devam ediyor.

“Bu yarışmanın amacı, elektro mobilite alanında olgun inovatif fikirlerin ticari hayata geçirilmesine destek olmak üzere projeleri tespit etmek, proje sahiplerine mentorluk vermektir.”

Eğer elektro mobilite alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler, ürünler veya hizmetler sunmak üzere inovatif proje fikriniz varsa ve projenizin ticari olarak satılabilir olduğunu düşünüyorsanız EV Charge Show E-Mobilite İnovasyon ve Girişimcilik Yarışmasına katılabilirsiniz.

KONU, KAPSAM

E-Mobilitenin yaygınlaşması bundan 15 sene kadar önce var olmayan ya da emekleme aşamasında olan birçok iş alanı oluşturdu; kısaca sıralamaya kalkarsak bu alanlar;

• Elektrikli sürüş sistemleri, rejeneratif frenleme, yeni tip gösterge paneli, iklimlendirme (klima), vb. gibi elektrikli araçlara özgü ekipmanlar ve elektrikli araç üretimi,
• Elektrikli araç şarj ekipman ve akıllı şarj teknolojileri (yazılım, donanım)
• Elektrikli araçlarda kullanılan batarya sistem ve teknolojileri
• İnternete bağlı ve yoğun şekilde kullanımı; sensörler, yazılımlar, otonom özellikler
• Yeni iş modelleri, örneğin araç paylaşımı, satış sonrası süreçlerle gelişen iş alanları, vb.

Proje konuları yukarıda belirtilen iş alanlarından herhangi birinin altında yer alabilir. Projelerin prototipinin olması veya daha önce uygulanmış olması şartı aranmaz. Ancak yarışmaya sunulan projelerin prototip üretmeye ya da uygulamaya hazır olgunluk ve hazırlık seviyesine (THS 2 veya THS 3) sahip olduğu kanıtlanmalıdır.

Yarışmada değerlendirilecek projelerin, sektöre yeni bir bakış açısı sunması ve teknolojik yenilikler içermesi önemlidir. Projelerde çevresel etkiler, enerji verimliliği, karbon ayak izi gibi sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Projelerin pazara uygunluğu, pazara nasıl ulaşılacağı, rekabet avantajları ve potansiyel gelir modellerinin bulunduğu temel iş modeli sunulmalıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

Elektrikli mobilite alanında yenilikçi fikirlere sahip olan ve projeyi gerçekleştirecek yeteneklere sahip lisans, lisansüstü veya doktora öğrencileri, lisans ve üstü mezunlar, bu kişilerden oluşan ekip veya yeni kurulmuş start-up şirketleri yarışmaya katılabilir.

SÜREÇ VE TAKVİM

Yarışmaya katılmak isteyen birey/şirketler, yarışma başvuru dokümanında istenen bilgi ve belgeleri karşıladığından emin olmalıdır.

Başvuru alım başlangıcı 17 Temmuz 2023
Son başvuru tarihi 01 Ekim 2023
Değerlendirme süreci 01 Ekim – 15 Ekim
Ödüle değer görülen projelerin açıklanması 16 Ekim 2023
Proje sunumları ve ödül töreni 04 Kasım 2023 Saat 14:00 EV Charge Show

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE DEĞERLEME KRİTERLERİ

Jüri, üyeleri akademisyen, sektör uzmanları, başarılı start-up şirket kurucularından oluşmaktadır. Projeler 6 kritere göre değerlendirilecektir.
1) Teknolojik Yenilik ve Yaratıcılık,
2) Pazar Potansiyeli ve Pazara Uygunluk
3) İş Modeli ve Gelir Potansiyeli
4) Çevresel Sürdürülebilirlik
5) Teknolojik Hazırlık ve Olgunluk
6) Sunum ve İletişim kriterlerine göre puanlama yapılacaktır.

ÖDÜLLER

Başarılı olan projeler EV Charge Show’da sunum yapmaya hak kazanacaklar. Ayrıca ulusal basında duyurulacaktır. Ödüllü proje sahipleri AVERE E-Mobilite Derneği üye şirketleriyle tanıştırılacak ve projelerinin hayata geçirilmesinde kendilerine mentorluk hizmeti sağlanacaktır.
Ayrıca yarışmada başarılı olan projelere aşağıdaki ödüller sunulacaktır.

Birincilik Ödülü: 100.000 TL
İkincilik Ödülü: 50.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL
Mansiyon Ödülleri: 5.000 TL

Proje seçiminde kullanılabilecek puanlama kriterleri ve puan yüzdeleri

 1. Teknolojik Yenilik ve Yaratıcılık (30%):
  • Projenin teknolojik yenilikler içermesi
  • Yaratıcı ve özgün fikirlerin kullanılması
 1. Pazar Potansiyeli ve Pazara Uygunluk (15%):
  • Projenin pazara uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Potansiyel hedef kitlenin belirlenmesi
  • Pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyelinin göz önünde bulundurulması
 1. İş Modeli ve Gelir Potansiyeli (15%):
  • Temel iş modelinin sunumu
  • Potansiyel gelir modellerinin ve kazanç sağlama yöntemlerinin açıklanması
  • Rekabet avantajlarının ve farklılaşma unsurlarının gösterilmesi
 1. Çevresel Sürdürülebilirlik (15%):
  • Çevresel etkilerin ve sürdürülebilirlik kriterlerinin göz önünde bulundurulması
  • Enerji verimliliği ve karbon ayak izi gibi faktörlerin dikkate alınması
 1. Teknolojik Hazırlık ve Olgunluk (15%):
  • Projelerin prototip üretmeye ya da uygulamaya hazır olacak olgunluk ve hazırlık seviyesinin kanıtlanması
  • Teknolojik altyapının güçlü ve işlevsel olması
 1. Sunum ve İletişim (10%):
  • Projenin etkili bir şekilde sunulması
  • İletişim becerilerinin ve projenin anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi

Başvuru Evrakları

Organizasyon